IRC Istorija

IRC, (engl. Internet Relay Chat), predstavlja komunikacioni servis na internetu.

IRC je nastao krajem avgusta 1988. godine na Oulu univerzitetu u Finskoj. Tvorac ovog servisa je Jarrko Oikarinen koji je u to vreme radio na Oulu univerzitetu kao administrator Sun servera.

IRC je otvoreni protokol koji koristi TCP i SSL, svojevremeno se koristio samo port 6667, dok se danas koristi raspon portova od 6665 do 7000. Korisnici mogu da pristupe IRC server-u kontektujući klijent na server. Postoje brojni IRC klijenti a neki od njih su mIRC, Mibbit, iks-Čet itd.