🌐 (WEB) ISTRAŽIVANJE. Uticaj društvenih mreža Interneta na društvo.

Početkom XXI veka društvene mreže doživljavaju ekspanziju, što ih dovodi u sam vrh popularnih oblasti na Internetu (world wide web). Postoji mali broj veb korisnika koji ne koriste ili koji barem nemaju iskustva sa nekom od popularnih društvenih mreža. Facebook, MySpace, Twitter i slični servisi su za samo sedam godina od običnog univerzitetskog trenda postali globalna pojava. Društvene mreže se shvataju kao relativno stabilni skupovi odnosa između društvenih aktera (bilo da je reč o pojedincima, grupama, organizacijama), koji uključuju razmene različitih resursa (materijalnih, usluga, informacija, vrednosti, shvatanja, normi, praksi i sl.) i one poseduju određenu strukturu. Mrežni modeli opisuju strukturu jedne ili više mreža odnosa unutar sistema aktera. Odnosi između aktera jedne mreže imaju različite forme i sadržaje, pri čemu se forma odnosa može meriti prema intenzitetu, snazi, stepenu formalizovanosti, itd. Prema sadržaju, mogu se ispitivati sasvim različiti odnosi između aktera: srodnički, prijateljski, interesno povezivanje, odnosi moći, itd. Čak i u najmanjim, zatvorenim sistemima aktera, odnosi mogu biti višestruki i po formi i po sadržaju, a problem istraživanja uzorka u većim, otvorenim, manje formalnim sistemima zahteva čvrsto oslanjanje na najrelevantniji tip interakcije, ili konzistentan skup interakcija, kako bi se istovremeno obuhvatio dati sistem aktera (kriterijum iscrpnosti), i istovremeno sprečilo uključivanje jedinica analize izvan datog sistema (kriterijum konzistentnosti). Stoga je izrazito značajno dobro definisanje dimenzija na kojima se temelji istraživanje uzorka kako bi se konačno dobio relativno konzistentan sistem aktera. Razvoj i ekspanzija aktivnosti vezanih za društvene mreže je posledica brzog razvoja tehnologije koja je cenom i jednostavnošću upotrebe postala pristupačna prosečnim korisnicima. Eksponencijalni rast procesorske snage i kapaciteta za čuvanje podataka stavio je neslućenu snagu u ruke korisnika koji sada mogu lakše da komuniciraju jedni s drugima zahvaljujući korišćenju društvenih mreža. Razvoj društvenih mreža menja način na koji ljudi doživljavaju Internet. Dok je u početku to bio samo alat korišćen potpuno anonimno, danas se koristi javno, deo je svakodnevnice i čak predstavlja stvar prestiža kod mladih ljudi. “Internet nam pruža mnoge mogućnosti, otvara mnogobrojne perspektive i postavlja drugačije standarde. Pozitivna karakteristika veba je što nam omogućava promociju različitih ideja uz očuvanje kulturne raznovrsnosti. Međutim, čestim korišćenjem ljudi se otuđuju jedni od drugih. Problemi se mogu pojaviti onda kada društvene mreže postanu virtuelna simulacija realnosti, odnosno stvarnog života. Veb i društvene mreže pružaju veliki informativni i komunikacioni kapacitet, ali i iziskuju oprez. Živimo u svetu informacija i nemoguće je pobeći od novih tehnologija, ali moramo da naučimo da ih koristimo na pravi način.” Tako društvene mreže mogu da ublaže usamljenost i podignu samopouzdanje, ali sa druge strane mogu imati i suprotan efekat, što zavisi od samog korisnika.

Continue reading “🌐 (WEB) ISTRAŽIVANJE. Uticaj društvenih mreža Interneta na društvo.”

📚 Help Menu mIRC Popups.

http://hawkee.com/snippet/18184/

Server
.■ SYNC Time
..Check?:/tsctl alltime
..SYNC +0:/tsctl offset + 0
.■ Modules:/module
.■ Map:/map
.■ Links:/links
.■ Admin:/admin
.■ Server info:/info
.■ Public channels?:/echo -ta -INFO- Public channels list: | /stats j
.■ Dns server:/dns $server
.■ Rules:/rules
.■ Motd:/motd
.■ Lusers:/lusers
.■ Botmotd:/botmotd
.■ Opermotd:/opermotd

Continue reading “📚 Help Menu mIRC Popups.”